EVEN ĐANG DIỄN RA (HOT)

Tập hợp các even đang diễn ra tại shop


Nhằm tri âm khách hàng lên chúng tôi sẽ ra mắt even như sau

  • Khi thuê 1 gói tool Riot v1 bất kỳ có giá lơn hơn hoặc = 10k sẽ nhận ngay 1 acc rác ramdom đang bán tại shop cho đến khi shop hết acc dưới 5000Đ
  • tham gia nhóm để chơi tool miễn phí từ 01/10 đến 07/10

Hướng dẫn tham gia even

  • Bạn cần là thành viên của web mới có thể nhìn thấy tool miễn phí để lấy tài khoản nhấn vào nút tham gia ngay ở bên dưới
  • Sau khi có tài khoản mật khẩu tool hãy tải tool Riot v1 hoặc nhấn luôn vào link tải hack bên cạnh bài viết này
  • nhận acc random trong mục tài khoản đã mua sau khi thuê gói tool trên 10k

nhóm thuê tool liên minh